[:cs]Vermione Clinic je medicínské centrum estetiky a dermatologie, ve kterém pracuje tým zkušených zdravotníků a lékařů.

Na základě jejich odborných zkušeností vám nabídneme invazivní i neinvazivní ošetření na moderních, certifikovaných lékařských přístrojích. U nás vám poskytneme tu nejkvalitnější péči a poradenství v oblasti dermatologie, estetiky, výživy a celkového životního stylu.

Více informací  [:en]Vermione Clinic is a new medical center of aesthetics and dermatology operated by a team of experienced healthcare professionals and doctors.

Based on our professional experience, our clinic offers invasive and non-invasive treatments utilising modern and certified medical devices. This provides you with the highest quality care and advice in the field of dermatology, aesthetics, nutrition, and overall lifestyle.

More information [:ru]Клиника Вермионе – новый медицинский центр эстетики и дерматологии, в котором работает команда опытных медицинских специалистов и врачей.

Основываясь на нашем профессиональном опыте, мы предлагаем вам инвазивное и неинвазивное лечение современными и сертифицированными медицинскими приборами в нашей клинике. Этим мы вас обеспечим самым высоким качеством ухода и рекомендаций в области дерматологии, эстетики, питания и общего образа жизни.

Дополнительная информация  [:]